Gratis verzending vanaf €100
Deskundig samengestelde producten door vooraanstaande artsen
Vrij van kunstmatige conserveringsmiddelen en vulstoffen

Privacy Beleid

LAATST BIJGEWERKT DECEMBER 2021

Belangrijke punten

Ons gebruik van uw gegevens: Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens doorgaans om een bestelling die u bij ons plaatst uit te voeren, om de activiteit op de website te controleren, om uw ervaring te personaliseren en voor marketingdoeleinden.
Marketing: Wij baseren ons op een legitiem commercieel belang om uw persoonsgegevens te gebruiken voor onze marketingdoeleinden die volgens ons geen ongepaste invloed hebben op uw rechten. U kunt ons te allen tijde vragen u geen marketinginformatie meer te sturen.
Delen: Wij kunnen uw gegevens delen met derden, waaronder externe dienstverleners en andere onderdelen van de groep. Wij zullen uw gegevens niet delen met derden met als doel hen in staat te stellen hun goederen of diensten aan u te verkopen, tenzij wij hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming vragen.
Veiligheid: Wij respecteren de bescherming van uw gegevens en behandelen deze in overeenstemming met de wet.
Uw rechten: U heeft rechten met betrekking tot uw gegevens, zie voor meer informatie de paragrafen 21-24 van dit beleid.
Dit privacybeleid geldt tussen u, de gebruiker van deze website en Functional Nutrition (EU) BV trading as Supplement Hub, de eigenaar en aanbieder van deze website. Functional Nutrition (EU) BV trading as Supplement Hub neemt de privacy van uw informatie zeer serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle door ons verzamelde of door u verstrekte gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Website.
Dit privacybeleid moet worden gelezen naast en in aanvulling op onze Algemene Voorwaarden, die te vinden zijn op:
https://supplementhub.com/nl/terms-conditions
.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door.

Definities en interpretatie

  1. In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:
GegevensAlle informatie die u via de Website aan Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub verstrekt. Deze definitie omvat, waar van toepassing, de definities in de wetgeving inzake gegevensbescherming;
Cookieseen klein tekstbestand dat door deze Website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van de Website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van de Website gebruikt. Details over de cookies die door deze Website worden gebruikt, worden uiteengezet in de onderstaande clausule (Cookies);
Wetgeving inzake gegevensbeschermingalle geldende wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de GDPR, en alle nationale uitvoerings- en aanvullende wetten, voorschriften en secundaire wetgeving;
GDPRDe algemene verordening gegevensbescherming van de EU;
Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub, wij of onsFunctional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub, een vennootschap opgericht in Nederland met registratienummer 06418561;
UK en EU Cookie Wetgevingde Privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) verordeningen 2003, zoals gewijzigd door de Privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) (wijziging) verordeningen 2011 & de Privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) (wijziging) verordening 2018;
Gebruiker of uderden die toegang hebben tot de Website en die niet (i) in dienst zijn van Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub en handelen in het kader van hun dienstverband of (ii) in dienst zijn als consultant of anderszins diensten verlenen aan Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub en toegang hebben tot de Website in verband met het verlenen van dergelijke diensten; en
Websitede website die u momenteel gebruikt, https://www.supplementhub.com/, en alle subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden.
2. In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:
a. omvat het enkelvoud het meervoud en omgekeerd;
b. zijn verwijzingen naar subclausules, clausules, schema's of bijlagen verwijzingen naar subclausules, clausules, schema's of bijlagen van dit privacybeleid;
c. een verwijzing naar een persoon omvat bedrijven, vennootschappen, overheidsinstanties, stichtingen en maatschappen;
d. "inclusief" betekent "inclusief zonder beperking";
e. een verwijzing naar een wettelijke bepaling omvat elke wijziging of aanpassing daarvan;
f. de titels en onderverdelingen maken geen deel uit van dit privacybeleid.

Toepassingsgebied van dit privacybeleid

3. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op het handelen van Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub en Gebruikers met betrekking tot deze Website. Het strekt zich niet uit tot websites die toegankelijk zijn vanaf deze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele links die wij aanbieden naar websites van sociale media.
4. Voor de doeleinden van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub de "verantwoordelijke voor de verwerking". Dit betekent dat Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze uw Gegevens worden verwerkt.

Verzamelde gegevens

5. Wij kunnen de volgende Gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen:
a. naam;
b. contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummers;
c. demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;
d. financiële informatie zoals creditcard-/betaalkaartnummers;
e. IP-adres (automatisch verzameld);
f. type webbrowser en versie (automatisch verzameld);
g. besturingssysteem (automatisch verzameld)
h. een lijst van URL's die beginnen met een verwijzende site, uw activiteit op deze Website, en de site waar u naartoe gaat (automatisch verzameld);
in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Hoe wij gegevens verzamelen

6. Wij verzamelen Gegevens op de volgende manieren:
a. gegevens worden door u aan ons gegeven;
b. gegevens worden ontvangen van andere bronnen; en
c. gegevens worden automatisch verzameld.

Gegevens die door u aan ons worden gegeven

7. Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub zal uw Gegevens op een aantal manieren verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u:
a. contact met ons opneemt via de Website, per telefoon, post, e-mail of via andere middelen;
b. producten koopt via de Website;
c. zich registreert voor een account;
d. online of via de telefoon een bestelling plaatst;
e. een bestelling wijzigt of annuleert;
f. een klacht indient
g. zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven
h. beoordelingen indienen of ervoor kiezen om enquêtes in te vullen die wij u hebben toegestuurd;
i. met ons communiceert via sociale media;
j. deelneemt aan onze wedstrijden, prijstrekkingen of promoties;
k. gebruik maakt van onze klantenservice;
l. een formulier invult;
m. onze live chat faciliteit gebruikt;;
n. surfen op de website (zie het gedeelte over cookies hieronder);
in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens die van derden worden ontvangen

8. Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub ontvangt Gegevens over u van de volgende derden:
a. Google Analytics
b. Hotjar

Gegevens die automatisch worden verzameld

9. Met betrekking tot zover u de Website bezoekt, verzamelen wij uw Gegevens automatisch, bijvoorbeeld:
a. we verzamelen automatisch bepaalde informatie over uw bezoek aan de Website. Deze informatie helpt ons de inhoud en navigatie van de Website te verbeteren en omvat uw IP-adres, de gegevens, tijden en frequentie waarmee u de Website bezoekt en de manier waarop u de inhoud gebruikt en interactie heeft met de Website.
b. wij verzamelen uw Gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instelling van uw browser. Voor meer informatie over cookies, en hoe wij ze gebruiken op de Website, zie het onderstaande onderdeel "Cookies".

Ons Gegevensgebruik

10. Sommige of alle bovenstaande Gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons nodig zijn om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze Website. Gegevens kunnen specifiek door ons worden gebruikt om de volgende redenen:
a. interne administratie;
b. verbetering van onze producten/diensten;
c. verzending per e-mail van marketingmateriaal dat voor u van belang kan zijn
d. contact voor marktonderzoek dat kan plaatsvinden via e-mail, telefoon of post. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de Website aan te passen of bij te werken.
in alle gevallen in overeenstemming met het privacybeleid.
11. Wij kunnen uw Gegevens gebruiken voor bovenstaande doeleinden indien wij dit noodzakelijk achten voor onze legitieme belangen. Als u hiermee niet tevreden bent, hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken (zie de paragraaf "Uw rechten" hieronder).
12. Voor de levering van direct marketing aan u via e-mail hebben wij uw toestemming nodig, hetzij via een opt-in of een soft-opt-in:
a. soft-opt-in toestemming is een specifiek type toestemming dat van toepassing is wanneer u eerder met ons in contact bent getreden (bijvoorbeeld, u neemt contact met ons op om ons meer informatie te vragen over een bepaald product/dienst, en wij zijn bezig met de marketing van soortgelijke producten/diensten). Bij "soft opt-in" toestemming nemen wij uw toestemming als gegeven aan, tenzij u zich afmeldt.
b. voor andere vormen van e-marketing moeten wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben; dat wil zeggen dat u een positieve en bevestigende handeling moet verrichten wanneer u toestemming geeft, bijvoorbeeld door een vakje aan te vinken dat wij u ter beschikking stellen.
c. als u niet tevreden bent met onze benadering van marketing, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Om te weten hoe u uw toestemming kunt intrekken, zie het gedeelte "Uw rechten" hieronder.
13. Wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze diensten te gebruiken, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.
14. Wij kunnen uw Gegevens gebruiken om u Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub advertenties andere inhoud op andere websites te tonen. Als u niet wilt dat wij uw Gegevens gebruiken om u Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub andere inhoud op andere websites te tonen, schakel dan de relevante cookies uit (zie het gedeelte "Cookies" hieronder).

Met wie wij Gegevens delen

15. Wij kunnen uw Gegevens delen met de volgende groepen mensen om de volgende redenen:
a. Een van onze dochterondernemingen of filialen - om de goede administratie van onze website en ons bedrijf te waarborgen;
b. Onze werknemers, vertegenwoordigers en/of professionele adviseurs - om de dienstverlening te optimaliseren op basis van onze gebruikersgegevens en om advies in te winnen bij professionele adviseurs;
c. externe dienstverleners die diensten aan ons verlenen waarvoor de verwerking van persoonsgegevens nodig is - om externe dienstverleners die gedeelde gegevens ontvangen te helpen bij het uitvoeren van functies namens ons om ervoor te zorgen dat de website soepel loopt;
d. externe betalingsproviders die betalingen via de website verwerken - om externe betalingsproviders in staat te stellen betalingen en terugbetalingen van gebruikers te verwerken;
e. relevante autoriteiten - om de opsporing van criminaliteit of de inning van belastingen of heffingen te vergemakkelijken;
in alle gevallen in overeenstemming met dit privacybeleid.

Beveiliging van gegevens

16. Wij zullen technische en organisatorische maatregelen gebruiken om uw Gegevens te beveiligen, bijvoorbeeld:
a. de toegang tot uw account wordt gecontroleerd door een wachtwoord en een gebruikersnaam die uniek zijn voor u
b. wij slaan uw gegevens op beveiligde servers op
c. betalingsgegevens worden gecodeerd met behulp van SSL-technologie (doorgaans ziet u een slotpictogram of een groene adresbalk (of beide) in uw browser wanneer wij deze technologie gebruiken.
17. Technische en organisatorische maatregelen om een vermoedelijke inbreuk op de gegevens aan te pakken. Als u misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang tot uw Gegevens vermoedt, laat het ons dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via dit e-mailadres:
harrison@functionalnutrition.group
.
18. Wilt u gedetailleerde informatie van Get Safe Online om uw gegevens en uw computers en apparaten te beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, ga dan naar /
https://veiliginternetten.nl/
. Dit wordt ondersteund door overheidsinstanties en vooraanstaande bedrijven.

Bewaring van gegevens

19. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is, bewaren wij uw gegevens alleen op onze systemen voor de periode die nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of totdat u verzoekt de gegevens te verwijderen.
20. Zelfs als wij uw Gegevens verwijderen, kunnen deze blijven bestaan op back-up- of archiefmedia voor wettelijke, fiscale of regelgevende doeleinden.

Uw rechten

21. U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Gegevens:
a. Recht op toegang - het recht om op elk moment (i) kopieën te vragen van de informatie die wij over u bewaren, of (ii) dat wij deze informatie wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als wij u toegang verlenen tot de informatie die wij over u bewaren, zullen wij u daarvoor geen kosten in rekening brengen, tenzij uw verzoek "kennelijk ongegrond of buitensporig" is. Als het ons wettelijk is toegestaan, kunnen wij uw verzoek weigeren. Als wij uw verzoek weigeren, zullen wij u de redenen daarvoor meedelen.
b. Recht op correctie - het recht op correctie van uw Gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.
c. Recht op verwijdering - het recht om te verzoeken dat wij uw Gegevens wissen of verwijderen uit onze systemen.
d. Recht op beperking van ons gebruik van uw Gegevens - het recht om ons te "blokkeren" in het gebruik van uw Gegevens of de manier waarop wij deze kunnen gebruiken te beperken.
e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid - het recht om ons te verzoeken uw Gegevens te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen.
f. Recht op bezwaar - het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Gegevens, ook wanneer wij deze gebruiken voor onze legitieme belangen.
22. Om vragen te stellen, een van uw bovenstaande rechten uit te oefenen of uw toestemming voor de verwerking van uw Gegevens in te trekken (waarbij toestemming onze wettelijke basis is voor de verwerking van uw Gegevens), kunt u contact met ons opnemen via dit e-mailadres:
harrison@functionalnutrition.group
.
23. Als u niet tevreden bent over de manier waarop een klacht die u indient met betrekking tot de manier waarop uw Gegevens door ons worden verwerkt, wordt behandeld, kunt u uw klacht mogelijk voorleggen aan de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de AP vindt u op hun website:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
.
24. Het is belangrijk dat de gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw gegevens veranderen gedurende de periode dat wij ze bewaren.

Links naar andere websites

25. Deze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar andere websites. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw gebruik van dergelijke websites. U wordt geadviseerd het privacybeleid of de privacyverklaring van andere websites te lezen voordat u ze gebruikt.

Het opslaan en verwijderen van uw informatie

26. Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, met inbegrip van het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Details over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonlijke informatie zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid dat verkrijgbaar is bij ons compliance team.
27. Om de passende bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Wijzigingen in eigendom en zeggenschap van het bedrijf

29. Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub kan, van tijd tot tijd, ons bedrijf uitbreiden of inkrimpen en dit kan de verkoop en/of overdracht van controle over het geheel of een deel van Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub met zich meebrengen. Gegevens verstrekt door gebruikers zullen, wanneer ze relevant zijn voor een deel van ons bedrijf dat zo wordt overgedragen, worden overgedragen samen met dat deel en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit privacybeleid, toestemming krijgen om de gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk aan ons werden verstrekt.
30. Wij kunnen ook Gegevens bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel daarvan.
31. In bovenstaande gevallen zullen wij maatregelen treffen om uw privacy te beschermen.

Cookies

32. Deze Website kan bepaalde Cookies op uw computer plaatsen en gebruiken. Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub gebruikt Cookies om uw gebruikservaring van de Website te verbeteren. Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub heeft deze Cookies zorgvuldig gekozen en heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.
33. Alle door deze Website gebruikte Cookies worden gebruikt in overeenstemming met de huidige UK en EU Cookie Wetgeving.
34. Voordat de Website cookies op uw computer plaatst, krijgt u een berichtbalk te zien waarin uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies wordt gevraagd. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies stelt u Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub in staat u een betere ervaring en service te verlenen. U kunt, indien u dat wenst, uw toestemming voor het plaatsen van Cookies weigeren; het is echter mogelijk dat bepaalde functies van de Website niet volledig of niet zoals bedoeld functioneren.
35. Deze Website kan de volgende Cookies plaatsen:
Soort cookieDoel
Strikt noodzakelijke cookiesDit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde delen van onze website, een winkelwagentje kunt gebruiken of gebruik kunt maken van e-factureringsdiensten.
Analytische/prestatiecookiesZe stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich door onze website verplaatsen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
Functionele cookiesDeze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
Gerichte cookiesDeze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze website en de advertenties die erop worden weergegeven, beter af te stemmen op uw interesses. Voor dit doel kunnen we deze informatie ook delen met derden.
36. Een lijst van Cookies die wij gebruiken vindt u in het Cookies Schema.
37. U kunt ervoor kiezen om Cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Voor meer details kunt u het helpmenu van uw internetbrowser raadplegen.
38. U kunt er te allen tijde voor kiezen om Cookies te verwijderen; het is echter mogelijk dat u informatie verliest die u in staat stelt om de Website sneller en efficiënter te bezoeken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de persoonlijke instellingen.
39. Het wordt aanbevolen dat u ervoor zorgt dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser raadpleegt als u niet zeker bent over het aanpassen van uw privacy-instellingen.
40. Voor meer algemene informatie over cookies, inclusief hoe u ze kunt uitschakelen, kunt u terecht op
aboutcookies.org
. U vindt er ook details over hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen.

Algemeen

41. U mag uw rechten onder dit privacybeleid niet overdragen aan een andere persoon. Wij kunnen onze rechten onder dit privacybeleid overdragen wanneer wij redelijkerwijs geloven dat uw rechten niet zullen worden aangetast.
42. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, als verwijderd beschouwd en worden de geldigheid en uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van dit privacybeleid niet aangetast.
43. Tenzij anders overeengekomen, zal geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid van een partij bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel worden beschouwd als een afstandsverklaring van dat, of enig ander, recht of rechtsmiddel.
44. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Nederlands recht. Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Amsterdam.

Wijzigingen in dit privacybeleid

45. Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen zoals wij dat van tijd tot tijd nodig achten of zoals wettelijk vereist. Eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk op de Website worden geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de Website na de wijzigingen.
U kunt contact opnemen met Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub per e-mail op
harrison@functionalnutrition.group
.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 december 2021. De datum bovenaan deze pagina zal telkens worden aangepast wanneer dit beleid wordt bijgewerkt.