Privacybeleid

LAATST BIJGEWERKT OP DECEMBER 2021

Belangrijkste punten

Ons gebruik van uw gegevens: we gebruiken uw persoonlijke gegevens doorgaans om een ​​bestelling die u bij ons plaatst uit te voeren, om de website-activiteit te controleren, om uw ervaring te personaliseren en voor marketingdoeleinden.
Marketing: we vertrouwen op een legitiem commercieel belang om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor onze marketingdoeleinden die naar onze mening geen ongepaste invloed hebben op uw rechten. U kunt ons op elk moment vragen om u geen marketinginformatie meer te sturen.
Delen: we kunnen uw gegevens delen met derden, inclusief externe serviceproviders en andere entiteiten in de groep. We zullen uw gegevens niet delen met derden om hen in staat te stellen hun goederen of diensten aan u op de markt te brengen, tenzij we hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming vragen.
Beveiliging: Wij respecteren de veiligheid van uw gegevens en behandelen deze in overeenstemming met de wet.
Uw rechten: u heeft rechten met betrekking tot uw gegevens, zie secties 21-24 van dit beleid voor meer informatie.
Dit privacybeleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Functional Nutrition (EU) BV handelend als Supplement Hub, de eigenaar en aanbieder van deze website. Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub neemt de privacy van uw gegevens zeer serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons zijn verzameld of door u zijn verstrekt met betrekking tot uw gebruik van de website.
Dit privacybeleid moet worden gelezen naast en in aanvulling op onze Algemene voorwaarden, die te vinden zijn op: https://www.supplementhub.co.uk/pages/terms-and-conditions.
Lees dit privacybeleid aandachtig door.

Definities en interpretaties

  1. In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:
Data
gezamenlijk alle informatie die u via de Website indient bij Functional Nutrition (EU) BV handelend als Supplement Hub. Deze definitie omvat, waar van toepassing, de definities die zijn opgenomen in de gegevensbeschermingswetten;
Cookies
een klein tekstbestand dat door deze website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde onderdelen van de website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van de website gebruikt. Details van de cookies die door deze website worden gebruikt, worden uiteengezet in de onderstaande clausule (Cookies);
Wetten ter gegevensbescherming
alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot de GDPR, en alle nationale uitvoerings- en aanvullende wet-, regelgeving en secundaire wetgeving;
GDPR
de General Data Protection Regulation;
Functional Nutrition (EU) BV handelend als Supplement Hub, wij of ons
Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub, een bedrijf opgericht in Nederland geregistreerd onder nummer 92413053 met statutaire zetel te Breedstraat 2, 1441 CC Purmerend;
UK en EU cookiewet
de Privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) verordeningen 2003 zoals gewijzigd door de privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) (wijziging) voorschriften 2011 & de privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) (wijziging) verordening 2018;
Gebruiker of u
iedere derde partij die toegang heeft tot de Website en niet (i) in dienst is van Functional Nutrition (EU) BV handelend als Supplement Hub en handelt in de uitoefening van hun dienstverband, of (ii) is ingeschakeld als adviseur of anderszins diensten verleent aan Functional Nutrition ( EU) BV handelend als Supplement Hub en toegang heeft tot de website in verband met het leveren van dergelijke diensten;
Website
de website die u momenteel gebruikt, https://www.supplementhub.co.uk/, en eventuele subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden.
2. In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:
a. het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa;
b. verwijzingen naar sub-clausules, clausules, schema's of bijlagen zijn naar sub-clausules, clausules, schema's of bijlagen van dit privacybeleid;
c. een verwijzing naar een persoon omvat bedrijven, bedrijven, overheidsinstanties, trusts en partnerschappen;
d. onder “inclusief” wordt verstaan ​​“inclusief zonder beperking”;
e. verwijzing naar enige wettelijke bepaling omvat elke wijziging of wijziging daarvan;
f. de kop en tussenkopjes maken geen deel uit van dit privacybeleid.

Reikwijdte van dit privacybeleid

3. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de handelingen van Functional Nutrition (EU) BV handelend als Supplement Hub en gebruikers met betrekking tot deze website. Het is niet van toepassing op websites die toegankelijk zijn vanaf deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele links die we kunnen verstrekken naar sociale-mediawebsites.
4. Voor de toepassing van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is Functional Nutrition (EU) BV, handelend onder de naam Supplement Hub, de "gegevensbeheerder". Dit betekent dat Functional Nutrition (EU) BV handelend als Supplement Hub bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze uw Gegevens worden verwerkt.

Verzamelde data

5. We kunnen de volgende gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen:
a. naam;
b. contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummers;
c. demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;
d. financiële informatie zoals creditcard-/debitcardnummers;
e. IP-adres (automatisch verzameld);
f. webbrowsertype en -versie (automatisch verzameld);
g. besturingssysteem (automatisch verzameld);
h. een lijst met URL's die begint met een verwijzende site, uw activiteit op deze website en de site die u verlaat (automatisch verzameld);
in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Hoe we gegevens verzamelen

6. We verzamelen gegevens op de volgende manieren:
a. gegevens worden door u aan ons verstrekt;
b. gegevens worden ontvangen uit andere bronnen; en
c. gegevens worden automatisch verzameld.

Gegevens die door u aan ons zijn verstrekt

7. Functional Nutrition (EU) BV handelend als Supplement Hub verzamelt uw gegevens op een aantal manieren, bijvoorbeeld wanneer u:
a. contact met ons opneemt via de website, per telefoon, post, e-mail of op een andere manier;
b. producten koopt via de website;
c. registreert voor een account;
d. online of telefonisch een bestelling plaatst;
e. een bestelling wijzigt of annuleert;
f. een klacht indient;
g. zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;
h. beoordelingen indient of ervoor kiest om enquêtes in te vullen die we u hebben gestuurd;
i. contact met ons opneemt via sociale media;
j. deel neemt aan onze wedstrijden, prijstrekkingen of promoties;
k. gebruik maakt van ons klantenserviceteam;
l. een formulier invult;
m. gebruik maakt van onze live chat-faciliteit;
n. door de website bladert (zie het gedeelte over cookies hieronder);
in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens die van derden worden ontvangen

8. Functional Nutrition (EU) BV handelend als Supplement Hub ontvangt gegevens over u van de volgende externe partijen:
a. Google Analytics
b. Hotjar

Gegevens die automatisch worden verzameld

9. Voor zover u de website bezoekt, verzamelen we uw gegevens automatisch, bijvoorbeeld:
a. we verzamelen automatisch bepaalde informatie over uw bezoek aan de Website. Deze informatie helpt ons om verbeteringen aan te brengen aan de inhoud en navigatie van de website, en omvat uw IP-adres, de gegevens, tijden en frequentie waarmee u de website bezoekt en de manier waarop u de inhoud ervan gebruikt en ermee omgaat.
b. we zullen uw gegevens automatisch verzamelen via cookies, in overeenstemming met de cookie-instelling in uw browser. Voor meer informatie over cookies en hoe we ze gebruiken op de website, zie de sectie hieronder, met de kop “Cookies”.

Ons gebruik van gegevens

10. Een of alle van de bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons worden benodigt om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. Gegevens kunnen in het bijzonder door ons worden gebruikt om de volgende redenen:
a. interne administratie;
b. verbetering van onze producten/diensten;
c. verzending per e-mail van marketingmateriaal dat voor u interessant kan zijn
d. contact opnemen voor marktonderzoeksdoeleinden die kunnen worden gedaan via e-mail, telefoon of post. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of bij te werken.
in elk geval in overeenstemming met het privacybeleid.
11. We kunnen uw gegevens gebruiken voor de bovenstaande doeleinden als we dit nodig achten voor onze legitieme belangen. Als u hiermee niet tevreden bent, hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken (zie het gedeelte 'Uw rechten' hieronder).
12. Voor de levering van direct marketing aan u via e-mail, hebben we uw toestemming nodig, hetzij via een opt-in of soft opt-in:
a. soft-opt in-toestemming is een specifiek type toestemming dat van toepassing is wanneer u eerder met ons in contact bent geweest (u neemt bijvoorbeeld contact met ons op om meer details over een bepaald product/dienst te vragen, en we brengen vergelijkbare producten/diensten op de markt). Onder "soft opt-in"-toestemming zullen we uw toestemming als gegeven beschouwen, tenzij u zich afmeldt.
b. voor andere vormen van e-marketing zijn wij verplicht om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen; dat wil zeggen, u moet positieve en bevestigende actie ondernemen wanneer u toestemming geeft door bijvoorbeeld een aankruisvakje aan te vinken dat we hebben geplaatst.
c. als u niet tevreden bent met onze benadering van marketing, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Raadpleeg het gedeelte 'Uw rechten' hieronder voor informatie over het intrekken van uw toestemming.
13. Wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze diensten te ontvangen, is de rechtsgrond voor deze verwerking de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek om een ​​dergelijk contract aan te gaan.
14. We kunnen uw gegevens gebruiken om u te laten zien dat Functional Nutrition (EU) BV handelend als Supplement Hub andere inhoud adverteert op andere websites. Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken om u Functional Nutrition (EU) BV te tonen handelend als Supplement Hub andere inhoud adverteert op andere websites, schakel dan de relevante cookies uit (raadpleeg de sectie met de titel "Cookies" hieronder).

Met wie delen we gegevens

15. We kunnen uw gegevens om de volgende redenen delen met de volgende groepen mensen:
a. Elk van onze groepsmaatschappijen of gelieerde ondernemingen - om te zorgen voor het juiste beheer van onze website en ons bedrijf;
b. Onze medewerkers, tussenpersonen en/of professionele adviseurs - om onze dienstverlening te optimaliseren op basis van onze gebruikersgegevens en om advies in te winnen van professionele adviseurs;
c. externe dienstverleners die ons diensten verlenen waarvoor de verwerking van persoonsgegevens vereist is - om externe dienstverleners te helpen bij het ontvangen van gedeelde gegevens om namens ons functies uit te voeren om ervoor te zorgen dat de website soepel werkt;
d. externe betalingsproviders die betalingen via de website verwerken - om externe betalingsproviders in staat te stellen gebruikersbetalingen en terugbetalingen te verwerken;
e. relevante autoriteiten - om de opsporing van misdrijven of de inning van belastingen of heffingen te vergemakkelijken;
in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens veilig houden

16. We zullen technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen, bijvoorbeeld:
a. toegang tot uw account wordt beheerd door een wachtwoord en een gebruikersnaam die uniek is voor u
b. we slaan uw gegevens op beveiligde servers op
c. betalingsgegevens worden gecodeerd met behulp van SSL-technologie (meestal ziet u een slotpictogram of een groene adresbalk (of beide) in uw browser wanneer we deze technologie gebruiken.
17. Technische en organisatorische maatregelen om elk vermoeden van een datalek aan te pakken. Als u misbruik of verlies van ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens vermoedt, laat het ons dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via dit e-mailadres: harrison@functionalnutrition.group.
18. Als u gedetailleerde informatie van Get Safe Online wilt om uw informatie en uw computers en apparaten te beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, ga dan naar https://www.getsafeonline.org/. Get Safe Online wordt ondersteund door de Rijksoverheid en toonaangevende bedrijven.

Dataretentie

19. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan ​​is, zullen we uw gegevens alleen op onze systemen bewaren voor de periode die nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te bereiken of totdat u verzoekt om de gegevens te verwijderen.
20. Zelfs als we uw gegevens verwijderen, kunnen deze voor juridische, fiscale of regelgevende doeleinden op back-up- of archiefmedia blijven staan.

Uw rechten

21. U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Gegevens:
a. Recht op toegang - het recht om (i) kopieën van de informatie die we over u hebben op elk moment op te vragen, of (ii) dat we dergelijke informatie wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als we u toegang geven tot de informatie die we over u hebben, zullen we u hiervoor geen kosten in rekening brengen, tenzij uw verzoek "kennelijk ongegrond of buitensporig" is. Waar we wettelijk zijn toegestaan ​​om dit te doen, kunnen we uw verzoek weigeren. Als wij uw verzoek weigeren, zullen wij u de redenen daarvoor mededelen.
b. Recht op correctie - het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
c. Recht om te wissen - het recht om te verzoeken dat we uw gegevens verwijderen of verwijderen uit onze systemen.
d. Recht om ons gebruik van uw gegevens te beperken - het recht om ons te "blokkeren" van het gebruik van uw gegevens of de manier waarop we deze kunnen gebruiken te beperken.
e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid - het recht om te verzoeken dat we uw gegevens verplaatsen, kopiëren of overdragen.
f. Recht om bezwaar te maken - het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw gegevens, inclusief wanneer we deze gebruiken voor onze legitieme belangen.
22. Neem contact met ons op om vragen te stellen, een van uw hierboven uiteengezette rechten uit te oefenen of uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken (daar waar toestemming onze wettelijke basis is voor het verwerken van uw gegevens) via dit e-mailadres: harrison@functionalnutrition.group.
23. Als u niet tevreden bent met de manier waarop een door u ingediende klacht met betrekking tot hoe uw gegevens door ons worden behandeld, kunt u uw klacht mogelijk voorleggen aan de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Voor het VK is dit het Information Commissioner's Office (ICO). De contactgegevens van de ICO zijn te vinden op hun website op https://ico.org.uk/.
24. Het is belangrijk dat de gegevens die we over u bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw gegevens veranderen gedurende de periode dat we ze bewaren.

Links naar andere websites

25. Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw gebruik van dergelijke websites. U wordt geadviseerd om het privacybeleid of de verklaring van andere websites te lezen voordat u deze gebruikt.

Uw gegevens opslaan en verwijderen

26. We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Details van bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonlijke informatie zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid dat verkrijgbaar is bij ons nalevingsteam.
27. Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.
28. In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke informatie anonimiseren zodat deze niet langer met u in verband kan worden gebracht, in welk geval we dergelijke informatie kunnen gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Wijzigingen in eigendom en controle van het bedrijf

29. Functional Nutrition (EU) BV handelend als Supplement Hub kan van tijd tot tijd onze activiteiten uitbreiden of verminderen en dit kan de verkoop en/of overdracht van zeggenschap inhouden van het geheel of een deel van Functional Nutrition (EU) BV handelend als Supplement Hub. Gegevens die door gebruikers worden verstrekt, zullen, waar dit relevant is voor een deel van ons bedrijf dat op deze manier wordt overgedragen, samen met dat deel worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit privacybeleid, toestemming krijgen om de gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het oorspronkelijk aan ons is geleverd.
30. We kunnen ook gegevens bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel ervan.
31. In de bovenstaande gevallen zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

Cookies

32. Deze website kan bepaalde cookies op uw computer plaatsen en openen. Functional Nutrition (EU) BV handelend als Supplement Hub gebruikt cookies om uw ervaring met het gebruik van de website te verbeteren. Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub heeft deze cookies zorgvuldig gekozen en heeft stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.
33. Alle cookies die door deze website worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige cookiewet van het VK en de EU.
34. Voordat de website cookies op uw computer plaatst, krijgt u een berichtenbalk te zien waarin u wordt gevraagd om toestemming voor het plaatsen van die cookies. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies, stelt u Functional Nutrition (EU) BV, handelend als Supplement Hub, in staat u een betere ervaring en service te bieden. U kunt desgewenst toestemming voor het plaatsen van cookies weigeren; het is echter mogelijk dat bepaalde functies van de website niet volledig of niet werken zoals bedoeld.
35. Deze website kan de volgende Cookies plaatsen:
Soort cookie
Doel
Strikt noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde delen van onze website, een winkelwagentje kunt gebruiken of gebruik kunt maken van e-factureringsdiensten.
Analytische/prestatiecookies
Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich door onze website verplaatsen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
Functionele cookies
Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
Gerichte cookies
Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze website en de advertenties die erop worden weergegeven, beter af te stemmen op uw interesses. Voor dit doel kunnen we deze informatie ook delen met derden.
36. U vindt een lijst met cookies die we gebruiken in het Cookiesschema.
37. U kunt ervoor kiezen om cookies in of uit te schakelen in uw internetbrowser. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu in uw internetbrowser.
38. U kunt er op elk moment voor kiezen om cookies te verwijderen; u kunt echter alle informatie verliezen die u in staat stelt om sneller en efficiënter toegang te krijgen tot de Website, inclusief maar niet beperkt tot personalisatie-instellingen.
39. Het wordt aanbevolen dat u ervoor zorgt dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser raadpleegt als u niet zeker bent over het aanpassen van uw privacy-instellingen.
40. Raadpleeg aboutcookies.org voor meer algemene informatie over cookies, inclusief hoe u ze kunt uitschakelen. U vindt er ook details over hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen.

Algemeen

41. U mag uw rechten onder dit privacybeleid niet overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten onder dit privacybeleid overdragen als we redelijkerwijs denken dat uw rechten niet worden aangetast.
42. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling of een deel van de bepaling, voor zover vereist, geacht te worden verwijderd, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van dit privacybeleid zullen niet worden aangetast.
43. Tenzij anders overeengekomen, zal geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid door een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat, of enig ander, recht of rechtsmiddel.
44. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wet van Engeland en Wales. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse en Welshe rechtbanken.

Wijzigingen in dit privacybeleid

45. Functional Nutrition (EU) BV handelend onder de naam Supplement Hub behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen als we dit van tijd tot tijd nodig achten of zoals wettelijk vereist. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk op de website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben geaccepteerd bij uw eerste gebruik van de website na de wijzigingen.
U kunt per e-mail contact opnemen met Functional Nutrition (EU) BV handelend als Supplement Hub via harrison@functionalnutrition.group.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 december 2021. De datum bovenaan deze pagina zal elke keer dat dit beleid wordt bijgewerkt, worden gewijzigd.

Cookies

Hieronder vindt u een lijst van de cookies die we gebruiken. We hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat dit volledig en up-to-date is, maar als u denkt dat we een cookie hebben gemist of als er een discrepantie is, laat het ons dan weten.
Strikt noodzakelijk
We gebruiken de volgende strikt noodzakelijke cookies:
COOKIE BESCHRIJVING
DOEL
FORM_KEY
Slaat willekeurig gegenereerde sleutels op die worden gebruikt om vervalste verzoeken te voorkomen.
PHPSESSID
Uw sessie-ID op de server.
GUEST-VIEW
Hiermee kunnen gasten hun bestellingen bekijken en bewerken.
PERSISTENT_SHOPPING_CART
Een link naar informatie over je winkelwagen en kijkgeschiedenis, als je hierom hebt gevraagd.
STF
Informatie over producten die u naar vrienden hebt gemaild.
STORE
De winkelweergave of taal die u hebt geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE
Geeft aan of een klant cookies mag gebruiken.
MAGE-CACHE-SESSID
Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-STORAGE
Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION
Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-TIMEOUT
Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
SECTION-DATA-IDS
Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
PRIVATE_CONTENT_VERSION
Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION
Vergemakkelijkt de vertaling van inhoud naar andere talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE
Vergemakkelijkt de vertaling van inhoud naar andere talen.
Analytisch/uitvoering
We gebruiken de volgende analytische/uitvoeringcookies:
COOKIE BESCHRIJVING
DOEL
Google Analytics
We gebruiken dit Cookie om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.
Hotjar
Dit Cookie helpt ons te bepalen wat werkt, wat mogelijk defect is en wat we moeten verbeteren.
Functionaliteit
Wij gebruiken de volgende functionaliteit Cookies:
Cookie Beschrijving
Doel
Google Analytics
We gebruiken dit Cookie om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.
Hotjar
Dit Cookie helpt ons te bepalen wat werkt, wat mogelijk defect is en wat we moeten verbeteren.
Doelgerichtheid
We gebruiken de volgende targeting-cookies:
Cookie Beschrijving
Doel
Google Adwords, Bing, Pinterest & Facebook
Deze cookies kunnen via onze site worden geplaatst door onze advertentiepartners. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om een ​​profiel van uw interesse op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan niet rechtstreeks persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en internetapparaat.